Berita Industri

Pada majlis ulang tahun ke-100, Panasonic berjaya menyiapkan projek 100,000 sinaran cahaya & quot; yang menerangi masyarakat global yang tidak bertenaga.

2018-05-21
OSAKA, Jepun - (BISNIS PERNIAGAAN) - Panasonic Corporation mengumumkan kejayaan projek "100 Ribu Lantern Solar", yang telah meluluskan 131 projek yang tidak konstruktif sejak lima tahun yang lalu. Pertubuhan keuntungan dan organisasi lain membawa cahaya kepada komuniti bukan berkuasa di 30 negara. Sejak pelancaran projek itu pada Februari 2013, Matsushita telah menyumbangkan 102,716 lampu solar, termasuk 5,004 lampu yang disumbangkan ke Indonesia hari ini. Projek ini telah berakhir.

Projek ini merupakan sebahagian daripada program Tanggungjawab Sosial Korporat Panasonic (CSR), yang bertujuan menggunakan teknologi dan produk Panasonic untuk mentafsirkan falsafah perniagaan syarikat sejak penubuhannya pada tahun 1918, yang menyumbang kepada kemajuan sosial dan pembangunan melalui perniagaan. Aktiviti memberi faedah kepada rakyat.

Pada masa ini, kira-kira 1.1 bilion orang di negara sedang membangun dan membangun hidup tanpa elektrik. Niat asal Panasonic untuk melaksanakan projek ini adalah untuk membantu menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan oleh kekurangan tenaga elektrik dalam bidang perubatan, pendidikan dan ekonomi. Matlamat Matsushita adalah untuk mendermakan 100,000 lampu solar menjelang 2018 (ulang tahun ke-100 syarikat) dan terus bekerja keras untuk itu.

Lampu solar yang disumbangkan oleh Panasonic dan pertubuhan antarabangsa bukan keuntungan dan bukan kerajaan kepada masyarakat global bukan sahaja membantu mengurangkan masalah, tetapi juga meningkatkan pendidikan, penjagaan kesihatan dan perubatan, dan kemerdekaan wanita. Projek Light Solar juga menyumbang kepada Matlamat Pembangunan Mampan (SDGs) yang ditubuhkan oleh Bangsa-bangsa yang bertujuan untuk menggerakkan kuasa global untuk membasmi kemiskinan bersama, melindungi bumi dan memajukan kemakmuran.

Dengan siapnya 100,000 Projek Lampu Suria Cahaya, & quot; Matsushita akan terus berfungsi untuk menyediakan pencahayaan bagi orang-orang di lebih banyak kawasan yang tidak bertenaga dalam kerangka baru. Di Jepun, para pekerja Panasonic turut terlibat secara aktif dalam projek ini melalui pelan manfaat pekerja syarikat. Di samping itu, untuk memperluaskan aktiviti ke luar syarikat, Matsushita akan mula menggunakan crowdfunding pada bulan April tahun ini, supaya mereka yang bersetuju dengan semangat aktiviti ini akan mengambil bahagian dalam aktiviti ini dengan sedikit komitmen modal.

Cik Rika Fukuda, Pengurus Besar Bahagian Tanggungjawab Sosial Korporat dan Kewartawanan Panasonic, yang bertanggungjawab terhadap projek tersebut, berkata: "Kami sangat gembira dapat mencapai matlamat 100,000 lampu solar. Sebagai warganegara korporat global, kami akan terus berusaha untuk membantu orang di kawasan tidak berkuasa menyelesaikan kehidupan mereka. Masalahnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif di mana semua orang menikmati kehidupan dan menikmati kebahagiaan. "Dia menambah bahawa syarikat itu akan terus menyumbang kepada matlamat pembangunan yang mampan dengan memanfaatkan aktiviti perniagaannya.

Tinjauan Aktiviti Projek-projek yang menyokong Matlamat Pembangunan Mapan PBB Pencapaian Utama 1. & quot; Tenaga Bersih Terjangkau & quot; - Penggunaan lampu minyak tanah menurun sebanyak 37.7% (Myanmar) 2. & quot; Ankang & quot; - 2,434 bayi di bilik yang terang dengan lampu solar Born (Myanmar) 3. "Pendidikan Kualiti" - 100% melalui ujian sekolah, semua pelajar pergi ke sekolah (Myanmar) 4. "Kesaksamaan Gender" - Wanita meningkat sebanyak kira-kira 40% disebabkan oleh peningkatan peluang pekerjaan (mis. peralihan malam) (India) 5. & quot; Menghapuskan Kemiskinan & quot; - Kos minyak bahan api untuk lampu minyak tanah jatuh sebanyak 50% sebulan (Kemboja)

Matlamat Pembangunan Lestari Matlamat Pembangunan Mampan adalah satu siri sasaran 2016-2030 yang diterima pakai oleh negara anggota pada sidang kemuncak khas PBB yang diadakan pada September 2015. Matlamat Pembangunan Mampan termasuk 17 matlamat khusus dan 169 matlamat untuk mencapai pembangunan mampan, dan aspirasi Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencapai semua matlamatnya. Matlamat pembangunan mampan adalah universal, dan ia memerlukan usaha bersama, pembangunan dan kemajuan semua negara.